Gemakkelijk te onderhouden en economischer dan een septische tank, is fytodepuratie een autonome en ecologische oplossing voor individuele afvalwaterzuivering.

Bijzonder geschikt voor landelijke gebieden die niet zijn aangesloten op het riool, dit behandelingsproces is eenvoudig te installeren, goedkoop en heeft zelfs het voordeel dat het esthetisch is.

Ideaal voor een land bestemd voor een Tiny House, zelf gebouwde of niet 🙂

In dit artikel leggen we uit hoe fytoerette werkt en hoe je er zelf een maken.

WAT IS FYTODEPURATIE?

Een zuiveringssysteem opzetten
Bron: Pinterest

Het is een natuurlijk proces van planten om afvalwater te filteren en op te ruimen.

Fyto-ontsmetting is volkomen ecologisch en reukloos en bestaat uit het zuiveren van afvalwater dankzij de bacteriën die aanwezig zijn in de wortels van zuiverende planten (bamboe, riet, kattestaart en zegge zijn de meest gebruikte).

HOE WERKT HET?

Hoe werkt fytodepuratie?
Bron: Pinterest

De natuur zorgt voor alles. Het is de bacteriën in de wortels van planten die het water zal zuiveren.

Deze bacteriën worden aëroob genoemd, wat betekent dat ze zuurstof nodig hebben en geen kwalijke geuren verspreiden. Zo zetten zij organisch materiaal om in mineraal materiaal, dat vervolgens door planten kan worden geassimileerd.

In ruil daarvoor zullen waterplanten de zuurstof leveren die nodig is voor bacteriën via hun wortels.

Deze planten passen zich aan alle grondsoorten en aan verschillende tijdstippen van het jaar aan. Zij zijn bestand tegen zowel natte perioden, d.w.z. wanneer het huis bewoond is, als droge perioden, wanneer het huis leeg is.

Een ander voordeel van dit afvalwaterzuiveringssysteem is dat er geen stank is.

Waarom? Omdat, in tegenstelling tot een septische tank die hetzelfde principe volgt als gisting in een afgesloten omgeving zonder zuurstof en waar de onvolledige afbraak gassen en slib genereert, is de fyto-behandeling gebaseerd op hetzelfde principe als compostering. In contact met de lucht is de afbraak dus volledig en ontstaat organisch materiaal (humus en waterdamp).

Opgemerkt moet echter worden dat aan het begin van de installatie van het systeem door geplante filters, het zand niet zal worden binnengevallen door het riet en kan kleine geuren afgeven. Maar deze zullen verdwijnen zodra het riet zich over het gehele oppervlak van het filter heeft verspreid!

Een ander vraagteken betreffende de werking van een plantenkwekerij: vorst in de winter. Ook hier, geen angst! De geïnstalleerde planten zijn van nature aanwezig in de watermassa’s en dus vorstbestendig. Bovendien beperkt de constante toevoer van water naar het zuiveringssysteem van de planten de vorming van vorst. Tenslotte, als er vorst is, zal dat alleen aan de oppervlakte zijn, want daaronder zullen de bacteriën blijven werken, om energie en dus warmte te creëren.

DE 3 STAPPEN VAN EEN FYTODEPURATIE

De 3 stappen van een fytodepuratie
HOE EEN FYTO-ZUIVERING UIT TE VOEREN?

1. Voorbehandeling

In het bassin zullen kiezels en rietwortels macrodeeltjes op het wateroppervlak achterlaten. De andere elementen worden omgezet in compost.

2. Verwerking van chemische verbindingen

De in het bekken geïnstalleerde zuiveringsinstallaties zullen nitraten, fosfaten en metalen wegzuigen. In dezetweede fase worden de verontreinigende stoffen, die hoofdzakelijk van huishoudelijke aard zijn, afgebroken.

3. Biologische waterzuivering

Compost opgeslagen bij plantenwortels zal worden “gegeten” door bacteriën en zal worden omgezet in minerale materialen die planten zullen voeden.

ONDERHOUD VAN EEN FYTODEPURATIE

Onderhoud van een fytodepuratie systeem
Bron: Pinterest

Behalve “tuinonderhoud” zoals maaien, onkruid wieden en één of twee keer per jaar het riet maaien, is er niets te doen!

Plan gewoon om de 10 tot 15 jaar om de oppervlaktelaag van compost te verwijderen uit de hark, die kan worden gebruikt als een meststof voor de rest van de tuin.

Deze lage onderhoudsbehoefte is een van de redenen waarom het waterzuiveringssysteem met plantenfilter economischer is dan een septische tank.

AFVALTANK
Gezin van 4 tot 5 personen
FYTODEPURATIE
Gezin van 4 tot 5 personen
Installatiekosten:Ongeveer 6000 euroOngeveer 4500 euro
Interview:Betalen, maximaal om de 4 jaar door een professionalGratis, een of twee keer per jaar tuinieren.
Installatietijd:Maximaal 20 jaar indien goed onderhoudenOngeveer 25 jaar

Denk er ook aan te informeren naar de ecolening tegen nultarief en de andere steun die u zou kunnen krijgen door een fyto-zuivering te installeren. Informatie over Ministerie van Ecologische en Solidaire Overgang .

UW EIGEN WATERZUIVERINGSSYSTEEM INSTALLEREN

Zelf een zuiveringsinstallatie installeren
Bron: Pinterest

De installatie van een zuiveringssysteem met plantenfilter kan uiteraard door een vakman worden uitgevoerd, maar de openbare diensten staan ook toe dat u het zelf installeert, met inachtneming van deze richtlijnen:

“De gemeente (of in sommige gevallen de gemeente of agglomeratiegemeenschap) onderzoekt het ontwerp door bestudering van het door de eigenaar verstrekte dossier, zo nodig aangevuld met een bezoek ter plaatse. Zij controleert ook de uitvoering ervan op basis van het voorafgaande onderzoek van het ontwerp van de installatie en tijdens een bezoek ter plaatse dat vóór het opvullen wordt afgelegd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Openbare Dienst voor Niet-Collectieve Sanering (SPANC).

Installaties die niet aan de eisen voldoen, moeten binnen 4 jaar in overeenstemming worden gebracht als er sprake is van een gevaar voor de gezondheid of een bewezen milieurisico. Deze periode wordt teruggebracht tot 1 jaar in geval van verkoop van het gebouw of huis.

De eigenaar moet zijn installatie regelmatig onderhouden (onderhoud, lediging).

Het SPANC controleert de goede werking en het onderhoud van de installatie ten hoogste om de 10 jaar.” Raadpleeg hier de regelgeving inzake afvalwaterzuivering.

In installatie gebied, plan ongeveer 24m2 van plant-clearing vijvers voor een gezin van 4/5 personen. Dit natuurlijke sanitaire systeem zal worden gebouwd volgens de principes van verticale en horizontale filtering:

Verticale filtering door planten :

Het afvalwater wordt naar het eerste bekken geleid waar alleen riet wordt geplant. Deze planten hebben namelijk de specificiteit om veel zuurstof te produceren en zo de ontwikkeling van een maximum aan bacteriën mogelijk te maken.

Bovendien zal de beweging van deze lichte planten voorkomen dat het in aarde omgezette afval het grindfilter verstopt.
Vervolgens worden in het laatste bekken andere planten gebruikt voor een nauwkeuriger filtering.

Horizontale filtering door de opstelling van de bekkens:

Aan het begin van het transportsysteem wordt het afvalwater gefilterd door een rooster dat het mogelijk maakt het grootste afval te recupereren.

In elk bekken worden steeds fijner grind en zand geplaatst om het water horizontaal te filteren. Bovendien wordt een afvoer geïnstalleerd om water af te voeren.

Heteerste bad ligt hoger dan het tweede, zodat het water op natuurlijke wijze afvloeit. Uw grond moet dus een niveauverschil van meer dan 1 meter hebben voor de installatie van de fyto-zuivering. Indien dit niet het geval is, zal een opvoerpomp moeten worden geïnstalleerd om het water van het ene naar het andere zwembad te transporteren.

Voor meer technische details over de installatie van een fyto-zuiveringssysteem, raden wij u aan het volgende te raadplegen het tijdschrift La Maison Écologique nr. 115 .

Wil je meer weten over onze Tiny Houses? Neem contact op met het BIMIFY-team 🙂.

Blijf op de hoogte wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd!